MOS Jagtrejser (1)

Persondatapolitik

Persondatapolitik for MOS-Jagtrejser

 

Dataansvarlig

Personoplysninger der indsamles som led i driften af vores virksomhed, er afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I vores privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du køber en rejse hos MOS-Jagtrejser. Du finder vores (dataansvarlig) kontaktoplysninger herunder.

                        MOS Jagtrejser

                        Rotvigvej 6, 6823 Ansager, Danmark

                        info@mos-jagtrejser.dk, mos@mos-jagtrejser.dk, ls@mos-jagtrejser.dk  

                        www.mos-jagtrejser.dk

                        +45 40 43 41 01

                        CVR nr. 25577574

 

Hvilke persondata behandler vi

MOS-Jagtrejser behandler som udgangspunkt almindelige (regulære) personoplysninger, men i forbindelse med bestilling af en rejse er det nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle fortrolige personoplysninger, som CPR-nummer, for at kunne levere den ønskede rejse til dig.

MOS-Jagtrejser videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Til brug for bestilling af din flyrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab.

I forbindelse med rejse til specielle destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om dit pasnummer til flyselskabet.

MOS-Jagtrejser videregiver personoplysninger til de overnatningssteder du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine overnatninger vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, specielle ønsker i forbindelse med din rejse.

MOS-Jagtrejser videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

MOS-Jagtrejser behandler dine personoplysninger til opfyldelse af dit rejsemål. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med før rejsen, under rejsen og efter rejsen.

Videregivelse af personoplysninger til tredje part (samarbejdspartnere) samt samarbejdspartnere i lande udenfor EU/EØS

MOS-Jagtrejser vil typisk videregive personoplysninger til vores eksterne databehandlere (samarbejdspartnere) i de lande en given rejse bliver bestil til.

MOS-Jagtrejser sælger rejser til forskellige lande/verdensdele. Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for Danmark i forbindelse med bestilling af en rejse hos MOS-Jagtrejser betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retslige regler.

Der er i forbindelse med overførslen af oplysningerne en nærliggende risiko for, at der i det pågældende land ikke er klare, præcise og tilgængelige regler om landets myndigheders adgang til brug af dine personoplysninger; at der ikke er regler om at landets myndigheders adgang til dine oplysninger skal være nødvendig og proportional; at landet ikke har en uafhængig og effektiv tilsynsmyndighed, samt at landet ikke har tilgængelige og effektive retsmidler for de registrerede.

MOS-jagtrejser videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig samt at du har givet samtykke dertil. Desuden vil alle personoplysninger videregives krypteret til tredje part både inden for EU og udenfor.

 

 

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt (dog maksimum 30 dage/måneder efter rejsens afslutning) for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte MOS-Jagtrejser, så vi kan hjælpe dig med dette. Du kan kontakte os her: (info@mos-jagtrejser.dk, +45 40 43 41 01)

Dine rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Ret til begrænsning af behandling

Ret til indsigelse

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke, når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

Vi er medlem af Rejsegarantifonden

Vi er medlem af Dansk Jagtrejse Arrangører

Vi er medlem af Kingdom Of Denmark SCI First For Hunters

Vi er medlem af PHASA