MOS Nature

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for MOS Jagtrejser

 

Almindelige betingelser

Aftaleforholdet mellem rejsearrangøren MOS Jagtrejser og kunden der køber en pakkerejser, indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven, Lov nr. 1666 af 26. december, 2017.

 

Aftale

MOS Jagtrejser fremsender skriftligt tilbud og handelsbetingelserne til kunden.

Når kunden har accepteret tilbuddet og handelsbetingelserne, er der indgået en aftale.

Kunden modtager efterfølgende en faktura, rejseplanen og et kontaktoplysningsskema.

Kontaktoplysningsskemaet skal udfyldes af kunden, så MOS Jagtrejser til en hver tid kan komme i kontakt med kunden før, under og efter rejsen.

Desuden sikre kontaktoplysningsskemaet at kundens pas, visum, våbenpapirer, vaccinationer og andre formaliteter opfylder kravene for at kunne gennemføre rejsen.

Det er kundens ansvar at oplysninger på kontaktoplysningsskemaet er korrekt udfyldte.

 

Pris

Rejsens pris og indhold fremgår af fremsendte faktura og accepterede tilbud.

 

Betaling

Betalingsfrister og konti fremgår af faktura, men de generelle er:

50% af rejsens pris 8 dage efter accepterede tilbud, restbeløbet betales 60 dage før afrejse.

Er der under 60 dage til afrejse, betales hele rejsens pris på den anførte fakturadato.

 

Afbestilling

Afbestilles rejsen mere end 90 dage før afrejse tidspunktet tilbage betales 25% af betalingen på 50% af rejsens pris.

Afbestilles rejsen mellem 60 og 90 dage før afrejse tidspunktet skal de resterende 50% af rejsens pris ikke betales.

Afbestilles rejsen mindre end 60 dage før afrejse tidspunkt, skal hele rejsen afregnes.

 

Forsikringer

MOS Jagtrejser anbefaler, at kunden er i besiddelse af mindst følgende 3 forsikringer:

Afbestillingsforsikring som dækker kundens udgifter ved opsigelse af rejseaftalen.

Rejseforsikring som bl.a. dækker kundens udgifter til hjemtransport i forbindelse med ulykker, sygdom eller død.

Jagtansvarsforsikring ved udøvelse af jagt i udlandet.

 

Overdragelse

Det er muligt at overdrage rejsen til 3. mand, hvis denne opfylder kravene til rejsen og kan indgå på samme vilkår og betingelser som den overdragende part.

Der opkræves et gebyr svarende til den forbrugte tid på ændringer af dokumenter og indkøb af eventuelt nye flybilletter o.a.

 

Rejsens gennemførelse

Det er kundens ansvar at overholde samtlige tidsfrister i forbindelse med rejsen og holde sig orienteret om flybilletter, afgange, terminaler, gates m.m.

Det er kundens ansvar at have de af MOS Jagtrejser udleverede dokumenter med sig, samt egne dokumenter som pas, våbentilladelse o.l. så rejsen kan gennemføres.

Desuden skal kundens opførsel være af en sådan karakter så andre medrejsende, underleverandører til rejsen, inventar og materiel ikke lider overlast.

Opstår der uoverensstemmelse med offentlig myndighed pga. kundens opførelse, er det kundens eget ansvar for eventuelt ekstra omkostninger det medfører.

Hvis kunden afbryder eller udebliver fra rejsen, tilbagebetales der ikke for ydelser, kunden ikke har modtaget.

 

Ændring af rejsen

Ønsker kunden at ændre aftalte rejse, er MOS Jagtrejser behjælpelig med ændringen, hvis det er muligt, omkostninger hermed betales af kunden.

Inden rejsen påbegyndes kan MOS Jagtrejser foretage uvæsentlige ændringer af rejsen.

Opstår der situationer, hvor MOS Jagtrejser skal foretage væsentlige ændringer for gennemførelse af rejsen, er kunden berettiget til at ophæve aftalen. Kunden tilbage betales, de indbetalinger kunden har foretaget.

Både kunden og MOS Jagtrejser kan annullere aftalen, hvis Udenrigsministeriet (www.um.dk) og sundhedsmyndighederne (www.ssi.dk) fraråder rejser til pågældende land. Det kan ske i forbindelse med opstået krig, jordskælv, pandemier o.l. Kunden tilbage betales indbetalte beløb, som er inkluderet i aftalen. Der tilbagebetales ikke beløb, der ikke er inkluderet i aftalen.

 

Mangler

Opstår der mangler under rejsen, skal kunden straks informere MOS Jagtrejser derom.

Mobil nr. 40434101.

MOS Jagtrejser sørger for at udbedre manglen, er det ikke muligt, skal udleverede skema udfyldes, og manglen beskrives. Skemaet skal underskrives af underleverandøren.

 

Reklamation

Udleverede mangel skemaer skal være udfyldt for at reklamere og opnå kompensation for manglen.

Udfyldte skema skal senest 8 dage efter hjemkomst afleveres til MOS Jagtrejser, Rotvigvej 6, 6823 Ansager, eller sendes til mail info@mos-jagtrejser.dk.

 

Erstatninger

Den samlede erstatning kan aldrig overstige rejsens pris.

Opnås der kompensation/erstatninger, fra andre forsikringer eller leverandører modregnes de i erstatningsbeløbet stillet mod MOS Jagtrejser.

 

Tvister

Tvister og uoverensstemmelser der ikke kan løses mellem kunden og MOS Jagtrejser indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Pakkerejse-Ankenævnets kendelse skal følges af begge parter.

 

Rejsegarantifonden

MOS Jagtrejser er medlem af rejsegarantifonden reg.nr. 3199, dette sikre kunden ved en konkurs.

 

 

 

 

 

 

 

Vi er medlem af Rejsegarantifonden

Vi er medlem af Dansk Jagtrejse Arrangører

Vi er medlem af Kingdom Of Denmark SCI First For Hunters